Bli medlem


Bli medlem i TTS genom att betala din medlemsavgift till vårt
postgiro 19 34 46-2

Vid inbetalning uppge namn, adress och din mailadress och att det gäller medlemskap.
Adressändringar skickas till medlemsansvarig, Leo Tiihonen
För gåvomedlemskap kan uppfödaren maila uppgifterna till medlemsansvarig,
Leo Tiihonen
.
Medlemsavg. betalad efter 1 november gäller för nästkommande år.

För utlandsmedlemmar
IBAN: SE62 9500 0099 6026 0193 4462
BIC: NDEASESS

Medlemskapet gör att du automatiskt också blir medlem i SvKTR och får delta
i aktiviteter arrangerade av dem.

Medlemsavgift: 2017

Sverige
övriga länder 
Familjemedlemskap
Gåvomedlemskap

275:-
325:-
  50:-
150:-(kan endast ges som gåva från uppfödare/tidigare ägare till ny ägare och ny medlem eller person som inte varit medlem de senaste 3 åren)