Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida.
Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.
      
    

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

SvKTR

SKKTibetansk Mastiff


LAK