Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida.
Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.

TTS hemsida är mellan två webmastrar och en ny hemsida håller på att tillverkas.

Inga uppdateringar kommer att göras på denna hemsida!Styrelsen hänvisar till facebooksidan, följ
länken nedan.

Har du några frågor vänd
dig till styrelsen.

      
    

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

SvKTR

SKKTibetansk Mastiff


LAK