UPPDATERAT


20170803 - Klubbinfo - protokoll 170424 0ch 170522
20170802 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20170707 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20170706 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20170402 - Resultat - SvKTR Eskilstuna 170401
20170402 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2017
20170329 - Klubbinfo - styrelse 2017
20170329 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20170325 - Resultat - ytterligare resultat sommarens utställningar
20170323 - Guldtibbar -Guldtibbar 2016 utställning,agility,lydnad,rallylydnad,htm & freestyle
20170323 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20170322 - Resultat - sommarens utställningar
20170322 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2017
20170322 - Resultat - SKK Göteborg x 2, SKK Strängnäs, SKK Malmö
20170322 - Pressmeddelande SKK - länk till SKK's förändringar av utställningsrregler
20170317 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20170316 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20170315 - Utställningar - PM till östra kretsens utställning
20170315 - Klubbinfo - protokoll 170215
20170315 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20170312 - Framsida - kallelsen uppdaterad med info
20170310 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20170309 - Framsida - motioner 2017
20170220 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20170207 - Klubbinfo - protokoll 170112
20170206 - Utställningar - SvKTRs utställningar 2017 - PM Vilsta, Tånga Hed och Piteå
20170206 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20170206 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20170201 - Kretsar - Västra kretsen -vårens aktiviteter
20170131 - Utställningar - PM till södras utställning
20170130 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20170118 - Avel - upprop till auktion på Världskongressen!
20170116 - Utställningar - domare för Östra kretsens Guldtibbeutställning inlagd
20170110 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20170110 - Kretsar - Östra kretsen -vårens aktiviteter
20170109 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20170107 - Klubbinfo - styrelse - ny sekreterare
20170107 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes

--------------------------------------------------------

20161231 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161230 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161229 - Klubbinfo - protokoll 161207
20161228 - Kretsar - Norra kretsen -ny inbjudan till Framtisdverkstad
20161222 - Klubbinfo - protokoll 161117
20161220 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161219 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20161216 - Framsida - kallelse till årsmöte
20161216 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161212 - Guldtibbar - rättelser på Guldtibbelistan 2016
20161208 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20161207 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161205 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20161205 - Resultat - Lilla Stockholm 161202, Stora Stockhplm 161204
20161205 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20161126 - Klubbinfo - protokoll från arbetsmöte 161022/23
20161124 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20161123 - Klubbinfo - protokoll från extramöte 161103
20161118 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20161117 - Guldtibbar - Regler för Guldtibbetävling i bruks
20161117 - Köpa tibbe - förtydligande av regler för annonsering av valpar
20161114 - Klubbinfo - uppdatering av Kretsars riktlinjer
20161114 - Klubbinfo - uppdatering av Att arrangera en TTS-utställning
20161114 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161114 - Klubbinfo - mailadress inlagd för att kontakta styrelsen
20161114 - Framsida - länk till info om rallylydnadshelg
20161110 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20161107 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20161107 - Resultat - SKK Växjö 161106
20161105 - Försäljning - REA på massor av artiklar!
20161028 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20161027 - Avel - Korrekt anmälningsblankett för World Congress finns att nerladda
20161026 - Om rasen - Rallylydnad - Info och anmälan till Träningshelg i Rallylydnad!
20161024 - Klubbinfo - protokoll 161004
20161023 - Utställningar - datum för Södras och Östras Guldtibbeutställningar 2017
20161023 - Utställningar - datum för SvKTRs utställningar 2017
20161021 - Pressmeddelande SKK - SKK efterlyser årets hundhjältar!!
20161021 - Kretsar - Östra kretsen - ny kretsledare
20161010 - Avel - Kretsar - Inbjudan från Norra kretsen till uppfödare-Framtidsverkstad
20161017 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20161016 - Resultat - SKK Sundsvall 161015
20161010 - Avel - Inbjudan från Skåne till uppfödare-Framtidsverkstad med RAS-diskussion
20161010 - Försäljning - ny artikel, Historikhäftet ute till försäljning!
20161009 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20161003 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20161003 - Resultat - SvKTR Tibethund 161001
20161003 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160928 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160926 - Kretsar - Norra kretsen - resultat TRIN-utställning 2016
20160925 - Kretsar - Västra kretsen - höstens aktiviteter
20160918 - Klubbinfo - protokoll 160907
20160912 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20160912 - Resultat - SKK Gimo och SKK Eslöv
20160907 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20160906 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160906 - Klubbinfo - protokoll 160808
20160905 - Resultat - TTS Kungshamn
20160905 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160904 - Utställningar - Tack till Västra kretsens sponsorer
20160829 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160827 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160827 - Resultat - SKK Norrköping 160821
20160823 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160818 - Kretsar - Östra kretsen - höstens aktiviteter
20160818 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160816 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160814 - Resultat - SKK Ronneby 160813
20160806 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160802 - Om rasen - Rallylydnad - Planerad träningshelg! Gå in och läs!
20160801 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160801 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160731 - Resultat - SKK Ransäter 160731
20160730 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160721 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20160717 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160712 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160711 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160703 - Avel - Program, vägbeskrivning och anmälan till Världskongressen 2017
20160630 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160628 - Klubbinfo - protokoll 160608
20160628 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20160627 - Länkar - Länk till info om World Congress 2017
20160619 - Försäljning - ny artikel, "hjälpkort"
20160619 - Kretsar - Västra kretsen - foton från trivselträffen
20160618 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160613 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160611 - Resultat - SKK Vänersborg 160611
20160609 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160609 - Kretsar - Västra kretsens valputställning, korten flyttade till kretssidan
20160607 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160606 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2016
20160602 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160527 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160515 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160513 - Framsida - bilder av vinnarna från Västras inoff. valputställning
20160512 - Klubbinfo - protokoll 160428
20160506 - Utställningar - PM till norra kretsens utställning 160716
20160503 - Utställningar - PM till västra kretsens utställning 160903
20160503 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160428 - Kretsar - Södra kretseninbjuder till träff
20160422 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160419 - Avel - hanhundslistan uppdaterad
20160414 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160411 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160410 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160409 - Klubbinfo - protokoll 160329
20160405 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160405 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160405 - Kretsar - Västra kretsen - aktiviteter för våren 2016
20160404 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160404 - Framsida - PM till Västras valputställning
20160402 - Kretsar - Bergslagskretsen - bilder från prova-på-träffen
20160331 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160330 - Guldtibbar - Regler-utställning, nytt för Guldavelshundar och Gulduppfödare
20160330 - Klubbinfo - Länk till SKKs nya grundregler
20160330 - Avel - info på sidan om rassjukdomar
20160329 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160325 - Guldtibbar - Guldtibbar 2015 utställning, agility, lydnad, rallylydnad och viltspår
20160325 - Utställningar -PM Västras Guldtibbeutställning
20160325 - Resultat - SKK Strängnäs 160312
20160322 - Klubbinfo - protokoll - årsmötesprotokoll 160305
20160320 - Resultat - SKK Malmö 160319
20160206 - Klubbinfo - styrelse 2016
20160206 - Klubbinfo - protokoll konstituerande styrelsemöte 160305
20160316 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160310 - Kretsar - Bergslagskretsen bjuder in till prova-på-träff
20160305 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160302 - Framsida - valberedningens förslag
20160302 - Länkar - Blandade länkar - ny länk till webshop
20160302 - Framsida - uppdaterat på inbjudan till inoff. valputställning
20160227 - Kretsar - Västra kretsen - kallelse till möte!
20160223 - Framsida - årets motioner
20160223 - Kretsar - Östra kretsen - årets aktiviteter uppdaterad
20160215 - Länkar - Blandade länkar - ny länk till webshop
20160216 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160215 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160209 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160131 - Kretsar - Östra kretsen - årets aktiviteter
20160206 - Klubbinfo - protokoll 160114
20160204 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160131 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20160131 - Kretsar - Bergslagskretsen - inbjudan till träff!
20160131 - Guldtibbar - korrigering på Guldtibbelistan 2015
20160131 - Resultat - SvKTR Eskilstuna 160130
20160128 - Framsida - kallelse årsmöte och inbjudan medlemsmöte
20160126 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20160124 - Guldtibbar - slutliga Guldtibbelistan 2015
20160124 - Framsida - inbjudan och anmälningsblankett till Västra kretsens valputställning
20160116 - Pressmeddelande SKK - SKK informerar om uppfödarutbildning
20160115 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160115 - Utställningar -TTS Gultibbeutställningar 2016
20160115 - Köpa tibbe - ny info för annonsörer ang. foto i annons
20160114 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160112 - Klubbinfo - protokoll 151215
20160109 - Resultat - SKK Göteborg 160110
20160109 - Resultat - SKK Göteborg 160109
20160106 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20160101 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes

--------------------------------------------------------------------------------------

20151231 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20151229 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20151229 - Utställningar -Artikel om Tibethund 1994/Tibetan Breed International Magazine
20151226 - Kretsar - Västra kretsen - foton från juldagspromenaden
20151224 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20151217 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20151216 - Klubbinfo - protokoll 151124
20151215 - TTS-Nytt -Nyare provexemplar av klubbtidningen inlagda.
20151212 - Resultat - SKK Stockholm 151212
20151209 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20151202 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20151201 - Utställningar - Info SvKTRs utställningar 2016
20151125 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20151104 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20151104 - Klubbinfo - protokoll 151021 och 151024
20151101 - Resultat - SKK Växjö 151031
20151030 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20151015 - Klubbinfo - protokoll 150922
20151010 - Resultat - SKK Sundsvall 151010
20151009 - Pressmeddelande SKK - SKKs policy för digitala medier
20151004 - Kretsar - Östra kretsen - kretsmöte!
20151004 - Resultat - SvKTR Tibethund 151003
20150927 - Kretsar - Bergslagskretsen, promenad/träff
20150914 - Klubbinfo - protokoll 150812
20150914 - Pressmeddelande SKK - SKK-play-”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”
20150913 - Resultat - SKK Eslöv 150913
20150912 - Resultat - SKK Högbo Bruk 150912
20150908 - Kretsar - Östra kretsen, foton från Guldtibbeutställningen 150823
20150908 - Kretsar - Västra kretsens aktiviteter i höst
20150907 - Resultat - SKK Öland 150905
20150906 - Kretsar - Östra kretsen, foton från tidigare promenader
20150904 - Kretsar - Östra kretsens aktiviteter i höst
20150903 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150903 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20150902 - Framsida - information från TTS' styrelse
20150830 - Resultat - SKK Visby 150830
20150829 - Resultat - SKK Visby 150829
20150825 - Kretsar - Norra kretsen - inbjudan TRIN-utställning
20150824 - Resultat - TTS Östra, Bromma150823
20150824 - Resultat - SKK Backamo 150823
20150822 - Resultat - SKK Överkalix 150822
20150822 - Resultat - SKK Täby 150822
20150821 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150816 - Resultat - SKK Norrköping 150816
20150815 - Resultat - SKK Eskilstuna 150815
20150814 - Guldtibbar - Nya regler för Guldtibbe i agility och viltspår
20150813 - Kretsar - Södra kretsen - inbjudan till möte och ögonlysning
20150813 - Klubbinfo - Att arangera en TTS-utställning - info till kretsarna
20150813 - Utställningar - Inbjudan till Tibethund
20150811 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150809 - Resultat - SKK Askersund 150809
20150808 - Resultat - SKK Ronneby 150808
20150801 - Resultat - SKK Svenstavik 150801
20150729 - Kretsar - Bergslagskretsen - inbjudan till promenad
20150729 - Klubbinfo - protokoll extra styrelsemöte 150701
20150725 - Resultat - SKK Ransäter 150725
20150722 - Klubbinfo - protokoll 150616
20150706 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20150719 - Resultat - SKK Köping 150719
20150716 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2015
20150712 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150711 - Resultat - SKK Tvååker 150711
20150710 - Resultat - SKK Tvååker 150710
20150708 - Klubbinfo - protokoll - kopia på brev till SKK ang. ändring av ursprung av rasen
20150706 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150705 - Resultat - SKK Piteå 150705
20150704 - Resultat - SKK Alfta 150704
20150628 - Resultat - SKK Borås 150628
20150627 - Resultat - SKK Gällivare 150627
20150626 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150624 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150620 - Avel - hanhundslistan uppdaterad
20150620 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150618 - Om rasen - Rallylydnad - intresseundersökning! Gå in och läs!
20150615 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150614 - Resultat - TTS Fors 150613, SKK Avesta 150614
20150613 - Resultat - SKK Vännäs 150613
20150612 - Köpa tibbe - nyhet för uppfödarna under valpar säljes
20150612 - Framsida - inbjudan från SvKTR
20150612 - Klubbinfo - protokoll 150512
20150609 - Utställningar - Bergslagskretsen - pm med vägbeskrivning
20150608 - Resultat - SKK Norrköping 150607
20150606 - Resultat - SKK Vänersborg 150606
20150604 - Om rasen - Nytt, Rallylydnad - info och kontaktuppgifter
20150604 - Avel - Bilder till artikeln om färggenetik i TTS-Nytt
20150531 - Resultat - SKK Österbybruk 150531
20150529 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150528 - Pressmeddelande SKK - Så hett blir det i bilen - Ta ansvar för din hund
20150524 - Resultat - SvKTR Tånga Hed 150524
20150524 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20150523 - Resultat - SvKTR Tånga Hed 150523
20150520 - Avel - uppdaterad lista med ögonveterinärer
20150519 - Resultat - SKK Hässleholm 150517
20150517 - Resultat - SKK Piteå 150517
20150516 - Resultat - TTS Hässleholm 150516, SvKTR Piteå 150516
20150511 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150511 - Avel - hanhundslistan uppdaterad
20150507 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2015
20150507 - Resultat - SKK Kista, SKK Malmö, SKK Västerås och SKK Lidköping
20150506 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150504 - Klubbinfo - protokoll 150409
20150501 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150424 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150423 - Klubbinfo - årsmötesprotokoll 150322
20150418 - Utställningar - länk till PM östra kretsens guldtibbeutställning
20150418 - Utställningar - länk till info camping + inbjudan gemensam middag
20150418 - Kretsar - Östra kretsen - inbjudan pälsvårdsträff
20150418 - Guldtibbar - regler rallylydnad - nytt poängsystem
20150413 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150413 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150407 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150407 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150405 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150331 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150330 - Klubbinfo - styrelse - nya styrelsen införd, även på engelska sidan
20150330 - Klubbinfo - konstituerande protokoll 150322
20150328 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150326 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150326 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150324 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150323 - Kretsar - Södra kretsen - promenad i Skåne
20150323 - Guldtibbar - Guldtibbar 2014 införda - utställning, agility, lydnad, rallylydnad
20150315 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2015
20150315 - Resultat - SKK Strängnäs 150313
20150314 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150305 - Klubbinfo - protokoll 150224
20150305 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150227 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150224 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150222 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150219 - Klubbinfo - protokoll 150203
20150215 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150213 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150212 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar
20150212 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150211 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150210 - Utställningar - Södra och Bergslagskretsen, info om Guldtibbeutställning
20150210 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150204 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2015
20150204 - Resultat - SvKTR Eskilstuna 150131
20150203 - Klubbinfo - protokoll 150121
20150202 - Kretsar - Södra kretsen - promenad i Skåne
20150201 - Utställningar - Östra kretsen, info om Guldtibbeutställning
20150128 - Köpa tibbe - ny annons valpar säljes
20150127 - Köpa tibbe - nya annonser valpar säljes
20150122 - Köpa tibbe - nya annonser valpar säljes
20150120 - Kretsar - Västra kretsen, bilder från juldagspromenaden
20150120 - Avel - listan på DNA-testade hundar uppdaterad
20150118 - Utställningar - info TTS och SvKTR;s utställningar 2015
20150113 - Köpa tibbe - ny annons valpar väntas
20150108 - Kretsar - Östra kretsen - ögonlysning
20150108 - Guldtibbar - Guldtibbelistan 2015
20150108 - Resultat - SKK Göteborg 150103 + 150104
20150108 - Köpa tibbe - ny annons omplaceringar

------------------------------------------