SvKTRs utställningsdatum


Datum         plats         domare för tibetansk terrier

170401        Vilsta        Rune Foss, Norge
                 Eskilstuna

170513     Tånga Hed   domare Lotte Jörgensen, Danmark
               

170715      Piteå          Torbjörn Skaar
                kvällsutställning

170930     Tibethund     Veronica Green, kennel Verony,                                    England